Ahad, 27 November 2011

Imam Jalaluddin al-Mahalli (769-835H)


Nama lengkap beliau ialah al-Imam al-Allamah Jalaluddin, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad al-Mahalli al-Mishri. Beliau dilahirkan di Mahalla al-Kubra Kaherah, Mesir pada tahun 769H dan meninggal pada tahun 835H. Namun, ia lebih dikenal dengan julukan Jalaluddin al-Mahalli, Jalaluddin bererti orang yang mempunyai keagungan dalam masalah agama. Sedangkan al-Mahalli dinisbahkan pada kampung kelahirannya, Mahalla al-Kubra, yang terletak di sebelah barat Kaherah, tak jauh dari Sungai Nil. 

Sejak kecil, Jalaluddin al-Mahalli sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan. Berkat kesungguhan dan ketekunannya dalam menuntut ilmu, ia banyak menguasai berbagai disiplin ilmu. Oleh itu, selain dikenali sebagai ahli tafsir, al-Mahalli juga dikenali sebagai faqih (ahli dalam bidang hukum Islam), ahli kalam (teologi), ahli usul fiqh, ahli nahwu (gramatika), dan menguasai mantik (logika).

Dalam menelaah kitab-kitab Islami, al-Mahalli belajar dan berguru kepada ulama yang masyhur pada masa itu. Di antaranya adalah Muhammad bin al-Aqsari al-Badri, Burhan al-Baijuri, 'Ala' al-Bukhari, dan al-'Allamah Syamsuddin al-Bisathi. Namun, tidak sedikit pula dari ilmu-ilmu yang dikuasainya itu dipelajari secara otodidak. Karena penguasaannya terhadap berbagai disiplin ilmu, tak menghairankan jika al-Mahalli dikenali ramai. Hingga suatu saat, ia ditawarkan jawatan  al-Qadhi al-Akbar (hakim agung). Namun, jawatan itu ditolaknya. Ia lebih suka menjadi  mudarris fiqh (pengajar fikih).

Di samping aktif mengajar, al-Mahalli juga dikenali sebagai seorang penulis yang produktif. Hampir di setiap bidang ilmu yang dikuasainya, ia menghasilkan sebuah karya tulis. Di antara karya beliau ialah; 

1.      Sebahagian dari Tafsir al-Jalalayn, kerana tafsir itu dikarang berdua dengan Jalaluddin al-Sayuthi, sehingga tafsir ini diberi nama “Jalalayn” yang berarti dua orang Jalaluddin.
2.      Syarh Jam-‘u al-Jawami [ ushul al-fiqh ]
3.      Kanz al-Gharibin  atau lebih dikenali sebagai kitab al-Mahalli syarh Minhaj al-Thalibin, karangan lmam Nawawi [ fiqh ]

1 ulasan:

  1. robby fanfa'na bi barkatihim
    waamitna fi thariqatihim ..

    BalasPadam